Introduktionsutbildning

Vill du övningsköra privat?

För att få övningsköra måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. Vi utför även syntest som kostar 150 kr, ingen tidsbokning krävs. Vi hjälper dig gärna med dina handlingar.

Vill du börja övningsköra privat, så måste både du och din handledare genomgå en handledarutbildning. Handledarutbildningen är obligatorisk och vi föreslår att ni genomgår den vid ett och samma tillfälle. Detta för att båda ska kunna delta i gemensamma diskussioner som vi har under utbildningens gång.

Utbildningen tar tre timmar exklusive raster. Självklart bjuder vi på en god fika. Klicka här så finner du underlag till körkortstillstånd.

Vad går vi igenom?

Under utbildningen ges bland annat information om handledarens ansvar vid övningskörningen, vilka krav och bedömningskriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Du får också information om körsättets betydelse för minskad förbrukning av drivmedel, lägre bränslekostnader och minskade utsläpp av koldioxid samt hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Vad krävs av dig som elev?

  • Ett giltigt körkortstillstånd
  • Fyllt 15 år och 9 månader
  • Genomgått handledarutbildningen

Introduktionsutbildningen har en giltighetstid på fem år.

Vad krävs av dig som handledare?

  • Haft körkortet i minst 5 år och inte fått det återkallat i mer än tre månader, under de senaste åren.
  • Handledare får inte heller haft körkort med villkor om alkolås de senaste åren.
  • Ett körkort utfärdat i Sverige eller annat land inom EES
  • Vana och skicklighet av att köra bil.

Efter genomförd utbildning utfärdas ett giltigt intyg som Arres Trafikskola rapporterar till Transportstyrelsen. Därefter blir utbildningen godkänd och ni kan börja er väg mot körkortet. Introduktionsutbildningen har en giltighetstid på fem år.

Hör av dig till oss på 011-164500 om du behöver hjälp!

Se kursstarter

Var hålls utbildningen?

Kursen hålls av någon av våra erfarna trafiklärare i centrala och moderna konferenslokaler och vi bjuder på fika så att deltagarna orkar hålla koncentrationen under hela kursen.

Hitta hit

Här hittar du nyttig information för dig som ska bli handledare från Transportstyrlsen.

Intensivkurs
cross